Vil du bli medlem i BAVARIAKLUBBEN-ROGALAND?

Vil du bli medlem i BAVARIAKLUBBEN-ROGALAND?

Publisert av Frode Sjøthun den 23.11.14.

Vil du bli medlem i BAVARIAKLUBBEN-ROGALAND?
Medlemskap i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland koster kr.500,- pr år. Dette inkluderer abonnement på enten SEILmagasinet, Seilas eller Båtliv.

Medlem som mottar SEILmagasinet som kollektivt medlem av en annen seilforening betaler kr.260,-.
Kontingent- og abonnementadministrasjon håndteres av klubben.

OBS:
Ved kjøp av ny Bavaria seil- eller motorbåt vil man for første år bli medlem av klubben ved Kontraktsinngåelse.
Hanabryggene Båt, Grasholmen og W-Yacht dekker da første års kontingent.
Formålet vil da være å fylle ut informasjonen slik at klubben har de nødvendige data på deg og båt.