INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Publisert av Frode Sjøthun den 01.03.19. Oppdatert 28.03.19.

 

Du/dere inviteres til årsmøte og temakveld mandag 8. april kl.18:00 hos BlygeHarry, Østervåg 41, 4006 Stavanger.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

11.1 Godkjenne de stemmeberettigede.

11.2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

11.3 Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

11.4 Behandle klubbens årsmelding.

11.5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

11.6 Behandle forslag og saker.

11.7 Fastsette medlemskontingent.

11.8 Vedta klubbens budsjett.

11.9 Behandle klubbens organisasjonsplan.

11.10 Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) Øvrige styremedlemmer.

c) En revisor.

d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

Eventuelle innkomne forslag knyttet til årsmøtesaker bes sendt til Frode Sjøthun.

 

§ 9 Årsmøtet

9.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene og på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Tema for kvelden vil også være:

 • Å bo I og reise med seilbåt I nærmere 4 år    v/ Irene & Svein Mathisen.

  •. Forberedelser

  • Å leve sammen 2 om bord

  • Store hav og lange kryssinger

  • Hva gjør vi om bord?

  • Møter med andre seilere

  • De tunge takene

  • Ulykken

  • De beste opplevelsene

  • Konklusjon

 • VELKOMMEN! •  

   

  På vegne av styret i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland

 

Torbjørn Riber Askeland                        Charles Bøgild               Frode Sjøthun

Alf Terje Skjæveland      Kenneth Sola

190408 Innkalling Årsmøte 2019 - BAVARIAKLUBBEN-Rogaland rev.0.pdf