BAVARIAKLUBBEN-Rogaland's formål er å:

 * etablere samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører i distriktet av utstyr, service og tjenester for å oppnå fordelaktig pris og servicekvalitet for medlemmene è Problemfritt Båtliv

Husk å benytte dine fordeler ved å si at du er medlem i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland !

For å kunne benyttye deg av disse tilbudene, som vi har fremforhandlet, må du ha betalt medlemskap i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland. Samarbeidspartner vil ved bestilling kunne kontakte klubben for å få bekreftelse på gyldig medlemskap.

------------------------------------------------------------------------------------
Liste over Samarbeidspartnere kommer. :-)