Ønsker du medlemskap i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland?

Medlemskap i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland koster kr.500,- pr år. Dette inkluderer abonnement på SEILmagasinet eller Båtliv.
Medlem som mottar SEILmagasinet som kollektivt medlem av en annen seilforening betaler kr.260,-.
Kontingent- og abonnementadministrasjon håndteres av klubben.

Innmelding skjer slik:

1. Hent (last ned) innmeldingsskjema ved å klikke her:  klikk her :-)

2. Lagre skjemaet lokalt på din PC.

3. Fyll ut skjema elektronisk  -  og lagre.

4. Send skjemaet som vedlegg i en e-post til IT/NMF

5. Du vil få tilsendt faktura for medlemskontingent. Medlemsskap gjelder fra tidspunktet for mottatt innbetaling.

Vi ser frem til å se deg som medlem i en klubb som favner Bavaria seil- og motorbåter!

OBS:
Ved kjøp av ny Bavaria seil- eller motorbåt vil man for første år bli medlem av klubben ved Kontraktsinngåelse.
Ulsnes Båt AS dekker da første års kontingent.
Formålet vil da være å fylle ut informasjonen slik at klubben har de nødvendige data på deg og båt.