Hensikten med klubben er at Bavaria-eiere kan ha et felles forum til glede og nytte.

Klubben skal på denne måten også bidra til å stimulere til båtglede og engasjement og på den måten styrke Bavaria som et populært og anerkjent båtmerke i Norge.

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland favner motor- og seilbåter i Bavaria familien.
BAVARIAKLUBBEN-Rogaland ønsker et nært samarbeid med lokalt næringsliv.